Våra sponsorer

Våra största sponsorer är vi som är fotografer.
Vårt projekt är helt ideellt, vilket betyder att vi betalar själva för vår bensin, tåg- eller flygbiljetter när vi kommer till de familjerna som vill vara med.

Alla familjer som fotograferas av oss får en fin fotobok sponsrad av Volker Ströhlein från  fotobok.com. Volker har i projektet Essence Vitae skänkt över 100 böcker till våra familjer. Vi är så glada att han fortsätter att skänka böcker till våra familjer inom Capture Love.

Kjell Post är även en enorm resurs för oss fotografer! han sponsrar med en photoshop insticksmodul som gör det snabb & enkelt att designa en tablebook. De som fotograferar eller gör ett album för Capture Love får även en gratis aktiveringskod. Kjell sponsrar även fotograferna med Juxtapost:  ett gratis collageprogram www.photoshop-plugin.com​

Andra viktiga sponsorer som funnits bakom oss:
-Tommy Ivarsson Tillväxtakademin
- Christer Rosèn VD Säfsen AB

Our major sponsors are the ones who are photographers. 
Our project is completely voluntary, which means that we pay ourselves for our petrol, train or plane tickets when we get to those families who want to be involved. 

All families photographed by us get a nice photo book sponsored by Volker Ströhlein from fotobok.com. Volker has the project Essence Vitae donated over 100 books to our families. We are so pleased that he will continue to donate books to our families in Capture Love. 

Kjell Post is also a tremendous resource for us photographers! he is sponsoring with a photoshop plugin that makes it fast & easy to design a Table Book. The photographing or making an album for Essence Vitae even get a free activation code. Kjell also sponsors photographers with Juxtapost: a free collage software www.photoshop-plugin.com 

Other major sponsors who have been behind us: 
-Tommy Ivarsson Growth Academy 
- Christer Rosén CEO Säfsen AB

”Mitt beslut att starta ett företag inom fotoboksbranschen sommaren 2005 grundades på övertygelsen att en fotobok är ett mycket bra sätt att bevara sina bilder och minnen.
I dag får vi dagligen bekräftelse på detta från kunderna som skickar lovord till oss efter dom ha fått sina fotoböcker levererade.

Det känns naturligt för oss att sponsra varje familj som blir fotograferad i ett sådant projektet med sin egna fotobok från fotobok.com ”
Volker Ströhlein

"My decision to start a business within the photo book industry in summer 2005 was founded on the belief that a photo book is a great way to preserve their photos and memories. 
Today, we get daily confirmation of this from customers who send praise to us after they have had their photo books delivered. 

It feels natural for us to sponsor any family who gets photographed in such a project with its own photo book from fotobok.com "
Volker Ströhlein"

Hemsida 24 sponsrar oss med denna sida med orden;
Vi är alla på kontoret överens om att detta är ett projekt vi vill sponsra! Med vänliga hälsningar,
Emelie
Hemsida24.se

Website 24 sponsoring us with this page with the words; 
We are all in the office agreed that this is a project we want to sponsor! Sincerely, 
Emelie 
Hemsida24.se