loading...

Capture Love

Capture Love är en Ideèll organisation som arbetar med och för familjer som har drabbats av en livshotande sjukdom. Organisationen består av professionella barn och familje fotografer, designers och övriga sponsorer som bidrar med sin tid och kunskap. Capture Love har som mål att genom fotografi skildra er  och fånga er vardag som familj. Med kärlek , hopp och glädje . Utgångspunkten är att fotograferingen sker i hemmet och i en miljö i närheten där alla känner sig trygga. Varje familj som kontaktar Capture Love blir tilldelad en fotograf som bor i Göteborg med omnejd. För familjerna är denna tjänst helt kostnadsfri. Ingen motprestation krävs. Organisationen drivs genom sponsorer och bidrag.

*All information/texter/bilder på denna sida är copyright av Capture Love och får inte kopieras eller spridas utan tillstånd*

Har du frågor om Capture Love är du välkommen att kontakta oss.

"Capture Love is a non-profit organization working with and for families who have suffered a life-threatening illness. The organization consists of professional familyphotographers, designers and other sponsors who contribute their time and knowledge. Capture Love's goal is that through photography preserve the memory of a loving family and the joy that exists between family members. The premise is that the shoot takes place in the home and in an environment around where everyone feels as secure. Each family who contact Capture Love gets assigned a photographer who lives in Gothenburg. For families, this service is completely free. No consideration is required. The organization is run by sponsors and grants.

* All information / texts / images on this site are copyright of Capture Love and may not be copied or distributed without permission *

Have questions about Capture Love, please contact us."

Det är helt valfritt om man vill publicera här på Capture Loves blogg. Det är några som väljer att inte göra det, och det finns inget tvång till det. Vill du dela din historia för att stötta och hjälpa andra , eller bara för att det är skönt att berätta, så hjälper vi dig med det tillsammans med era bilder som vi tagit på er. 

2015 > 11

Fotograf Josefine Litfeldt

Historien om en helt vanlig familj med mamma, pappa, storasyster Maya och tvillingarna Mary och Marlene.
Först drabbades Marlene av leukemi. Det var 2,5 år med tuff behandling på Drottning Silvias sjukhus i Göteborg. Under tiden funderade familjen på om det kunde vara ärftligt och man gjorde även tester på Marlenes tvillingsyster för säkerhetsskull som visade att hon var frisk.

Familjen kände sig lugnade och började se slutet på sjukhusvistelse och oro.Familjen kunde pusta ut i ungefär 3 månader efter Marlenes sista behandling. Då anade familjen plötsligt oråd. De värsta farhågorna besannades när även Mary fick diagnosen Leukemi. Att hon också fått det kan bero på att de är enäggstvillingar.

Det kvarstår ungefär 2 år av Marys behandling. Hon och resten av familjen kämpar på. En dag i taget med fokus på det goda i livet.


Se och läs mer om denna fina familj här;
 TV 4 Play
Aftonbladet
Metro

Vad är Leukemi?
Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen där blodet bildas. Det finns många olika sorters leukemier, som delas in i olika grupper.
Akuta leukemier är mycket allvarliga sjukdomar, som måste behandlas snabbt. Kroniska leukemier kan man ofta ha under lång tid innan de ger besvär. Eftersom behandlingarna har blivit allt bättre blir allt fler friska eller kan leva länge med leukemi.
Det är ovanligt med leukemi, och det är inte ärftligt.
Läs mer; Leukemi 1177

Läs hela inlägget »