Våra Familjer

VEM KAN VARA MED?
Projektet riktar sig främst till familjer med  barn, där en av familjemedlemmarna drabbats och lever just nu under en livshotande sjukdom.
Vi tar emot ansökningar löpande, och urvalet görs av oss existerande projektmedlemmar. Vi försöker att så snabbt som möjligt att hjälpa just dig.

HUR FUNGERAR DET?
När du blir antagen till projektet, kommer en av våra fotografer att komma hem till dig och dokumentera all kärlek som finns i er familj. Efter några veckor får du en CD med alla fina bilder från dagen , helt utan kostnad. Du erhåller även en fin fotobok. Vi har fotografer spridda i Sverige som vi kan hjälpa dig att få kontakt med om du inte bor i Göteborg.

VAR KOMMER BILDERNA ATT VISAS/SYNAS/ANVÄNDAS?
Alla familjer skriver på en modelrelease där ni väljer själva i vilken utsträckning som ni vill synas och hur bilderna kommer användas. Vill ni inte synas alls så skriver man in det i modelreleasen och bilderna kommer inte att användas av någon annan än er familj.

Who can apply? 
The project is primarily aimed at families with children, where one of the family members affected and are currently living in a life-threatening illness. 
We accept applications continuously, and the selection is done by us existing project members. We are trying to move as quickly as possible to help you. 

How does it work? 
When you are accepted to the project, one of our photographers to come to your home and document all the love that is in your family. After a few weeks you will receive a CD with all the great photos from the day, free of charge. You will also receive a beautiful photo book. We have photographers scattered in Sweden that we can help you get in touch with if you do not live in Gothenburg. 

Where pictures will be displayed / seen / used? 
All families writes on a model release where You choose how far you want to be seen and how the images will be used. Would you not be seen at all as you enter it in model release and the images will not be used by anyone other than your family.

ansök till oss här

Its not just a picture, its all about celebrating your  love in your life...